Ball

Vi bruker fordi det er den beste ballen syns vi i Vikse Paintball Haugesund

Til utleie bruker vi One Star og Two Star da det er ball som er hard nok til å ikke sprekke i løpet, men sprekker der dem treffer. Høyere ball som Tree Star og Five Star blir brukt av medlemmer i litt dyrere markører for eks Elektro markører som er snillere med ballen da det er en litt mer skjør ball.

Medbrakt ball er ikke lov da typer som denne ballen kan missfarge kler, være miljøfarlige og farlige å bruke