Levering

Vi leverer alt utstyret 100% klart ved banen hvor dere skal spille og går uansett gjennom regler med dem som skal spille for at alle skal føle seg trygge.

Skal Dere spille en annen plass kan vi levere alt vi tar da 20kr pr km. Dette er gratis ved leie av min 10 markører og under 2 mil levering