Om cookies

En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Cookies brukes for å øke funksjonaliteten og gjøre det enklere for brukerne av et nettsted. Når en Internettbruker besøker et nettsted, lagrer nettserveren en cookie på den lokale datamaskinen. Ved å gjøre det vet nettserveren at brukeren har kommet tilbake til nettstedet.

Fra og med 25. juli 2003 gjelder loven om Elektronisk kommunikasjon. I kapittel 6, § 18 behandles integritetsvern. Det første avsnittet lyder som følger: ”Elektroniske kommunikasjonsnett kan brukes til å lagre eller få tilgang til informasjon som er lagret i en abonnents eller brukers terminalutstyr kun hvis abonnenten eller brukeren får informasjon av den som er ansvarlig for personopplysningene, om hensikten med behandlingen og samtidig får anledning til å hindre slik behandling». Følgelig skal alle som besøker et nettsted, informeres om at nettstedet bruker cookies. Brukeren skal også få anledning til å hindre cookies.

Videre sier paragrafen følgende: ”Dette er ikke til hinder for lagring eller tilgang som er nødvendig for å utføre eller gjøre det lettere å overføre en elektronisk melding via et elektronisk kommunikasjonsnett, eller som er nødvendig for å levere en tjeneste som brukeren eller abonnenten uttrykkelig har bedt om.”

Hvis du ikke aksepterer bruken av cookies, kan du stenge av cookies i nettleserens innstillinger. Da er det fare for at enkelte funksjoner på viksepaintball.no ikke fungerer som de skal.